Note: มาแล้วค่ะสำหรับตอนที่สองของบทสัมภาษณ์อย่างยาวของ ซาโต้ ทาเครุ ขออภัยอีกครั้งที่ใช้เวลานานกว่าที่คิดเอาไว้สักหน่อย แต่ก็มาแล้วตามสัญญานะคะ ไหนๆก็ไหนๆ ขอออกตัวไว้ล่วงหน้าตรงนี้นิดนึงค่ะว่า ตอนที่่ 3 อาจจะทิ้งช่วงไปอีกประมาณสัปดาห์นิดๆ เพราะมีกิจธุรุะบางประการที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์แบบนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เสร็จจากธุระแล้ว จะกลับมาลง